iskierka_wiary

32 teksty – auto­rem jest is­kier­ka_wiary.

- Nie mar­nuj czasu.
- Może dla Ciebie to mar­no­wanie go, ale dla mnie to nag­ro­da, że mogę z Tobą nor­malnie porozmawiać. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 2 lutego 2011, 18:32

Wy­daje mi się, że wreszcie zaczy­nam myśleć o tym wszys­tkim, o życiu, na poważnie.. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 grudnia 2010, 07:45

Chciałabym być jedną z tych niepop­rawnych marzy­cielek. Żyć tyl­ko marzeniami..


*banalnie. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 27 listopada 2010, 08:03

Śmieją się ze mnie, bo zro­biłam coś głupiego. Nie pier­wszy i nie os­tatni raz. Nie wierzę w to, że oni nig­dy nic ta­kiego nie zro­bili, prze­cież jes­tem tyl­ko człowiekiem.. Je­dyny 'plus', z mo­jej nie­szczęsnej sy­tuac­ji jest ta­ki, że wiem, że mam przyjaciół..

*przep­raszam, ale mu­siałam do­dać. Dla połowy kl. IIg. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 24 listopada 2010, 07:27

Codzien­nie zas­ta­nawiam się co byś zro­bił, gdy­by mo­je ser­ce przes­tało być.. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 20 listopada 2010, 07:49

była IN­NA od wszys­tkich dziew­czyn ze szkoły. każde przer­wy wo­lała prze­sie­dzieć sa­ma nie odzy­wając sie do ni­kogo,nie biegała w kółko za chłopa­kami krzycząc która to godzi­na,nie ob­ga­dywała za ple­cami dziew­czyn,mówiła pros­to w [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 10 fiszek • 2 listopada 2010, 09:18

1 lis­to­pad, Wszys­tkich świętych.
Kiedyś będzie też naszym świętem.. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 1 listopada 2010, 11:35

Płoche myśli, słomiany za­pał i częste zmiany hu­moru, żad­na nowość. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 31 października 2010, 11:11

Nową fry­zurą, no­wymi ciu­cha­mi, moc­nym, in­nym niż do­tychczas ma­kijażem chciała po­kazać, że jest sil­na, ale w środ­ku roz­ry­wał ja ból. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 29 października 2010, 15:52

Nie kocham go już, ale mi­mo wszys­tko jes­tem o Niego zazdrosna. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 28 października 2010, 16:53

iskierka_wiary

Dzisiejsi romantycy kochają szybko, a jak - przestają nie lubią się tłumaczyć

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

iskierka_wiary

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność